Menu
Your Cart

Όροι χρήσης


Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο να δείτε τους όρους χρήσης.


Το www.loveboutique.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου εκθέτει και διαθέτει προς πώληση τα προϊόντα της η ελληνική εταιρεία TWINS FASHION GROUP E.E  ,με ΑΦΜ 801259787 ,  Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και αριθμό ΓΕΜΗ: 152918601000


Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τα πλαίσια μέσα στα οποία ορίζουμε την σύμβαση πώλησης μεταξύ του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και του κάθε δυνητικού αγοραστή εξ αποστάσεως. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ξεκινήστε την περιήγηση ή ακόμα και την αγορά ειδών σαν καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρακάτω όρους που παραθέτουμε στο παρόν οφείλετε να μην προβείτε σε ουδεμία ενεργεία σε αυτόν τον ισότοπο, σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται πως έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε τους όρους που διέπουν την σύμβαση ως έχουν.


Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε αφορά λογότυπα, φωτογραφίες, εικαστικά, κείμενα, σχεδιασμό, διάταξη, εμφάνιση, γραφικά θεωρείται πνευματική ιδιοκτησία και ανήκει ή έχει παραχωρηθεί σε εμάς. Απαγορεύεται λοιπόν οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή μέρους ή συνόλου αυτών.


Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων


Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία TWINS FASHION GROUP E.E  , ΑΦΜ 801259787 κ Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει και για το λόγο αυτό ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας».


H εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Ειδικότερα, επεξεργάζεται το σύνολο των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή σας ή την περαιτέρω διαχείριση του λογαριασμού σας.


Επίσης, η εταιρεία ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ακόμα, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται  τα  εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε με την παρούσα διαρκεί μέχρι ανακλήσεως της συγκατάθεσης σας, όπως περιγράφεται κατωτέρω αναφορικά με τους σκοπούς της αποστολής  ενημερώσεων και διαφημίσεων.


Επιπρόσθετα, η «TWINS FASHION GROUP E.E» ενημερώνει ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:


Δικαίωμα πρόσβασης:


Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.


Δικαίωμα διόρθωσης:


Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.


Δικαίωμα διαγραφής:


Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας.


Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:


Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.


Δικαίωμα στη φορητότητα:


Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.


Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης


Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας (για την αποστολή ενημερώσεων και τη λήψη εξατομικευμένων διαφημίσεων), έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.


Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ


Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.


Πολιτική Χρήσης Cookies


Η TWINS FASHION GROUP E.E  μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της  χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της εταιρείας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.


Μέσα από τον μηχανισμό, αποδοχής ή όχι, cookies που έχουμε δημιουργήσει και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να περιορίσετε την ενσωμάτωσή τους. Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μας.


Η «TWINS FASHION GROUP E.E » χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το
Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.


Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στον φάκελο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας.


Οι όροι αναφέρονται αναλυτικά και στη σελίδα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υπαναχώρηση

 Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε στο διαδίκτυο ή με άλλα μέσα εξ αποστάσεως πωλήσεων, όπως τηλεφωνικά, με ταχυδρομική παραγγελία ή από κατ΄οίκον πωλητή, εντός 14 ημερών με πλήρη επιστροφή του ποσού που καταβάλατε. Μπορείτε να επιστρέψετε τις αγορές σας για οποιονδήποτε λόγο – ακόμη κι αν απλώς αλλάξατε γνώμη.


Πληροφορίες για την επίλυση διαφορών κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών:


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στους καταναλωτές το δικαίωμα να επιλύουν τις ηλεκτρονικές διαφορές τους κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών σε μία από τις πλατφόρμες της. Η πλατφόρμα (http://ec.europa.eu/consumers/odr) χρησιμεύει ως τόπος προσφυγής των καταναλωτών για εξωδικαστικό διακανονισμό διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές αγορές και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.


Προωθητική ενέργεια "Spin and Win" 

Διευκρινίζεται ότι κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μια παραγγελία και δεν μπορεί να εφαρμοστεί συνδυαστικά με άλλα κουπόνια.